שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
166
חור שואל/ת: מדוע בעברית אומרים על מישהו שהוא "מסוכן" ולא אומרים "מסַכֵּן"? שהרי הוא לא בסיכון אלא מסכן את הסביבה.
רוביק עונה:
בלשון חז"ל מדובר על 'חולה מסוכן', וכאן הביטוי הגיוני: חולה הנמצא בסכנה. בימי הביניים התרחבה המשמעות גם למי שמהווה סכנה לאחרים. במקרא מסוכן פירושו מִסְכֵּן.
167
מאיר מינדל שואל/ת: נושא השיחה הלילית ביני לבין נערתי היה מיוחד - אם יש מלה "נזעק", למה אין מלה "נצעק". "נפשם של היהודים נצעקה, אך העולם שתק". האם המלה יכולה לשמש אותי בפיוט? האמנם המשפט לא יכול לעבור את הרוביקון בין פיוט לבין השפה השמישה?
רוביק עונה:
'נצעק' אינה פחותה בשום היבט מ'נזעק', והיא מופיעה במקורות. בתנ"ך הנצעקים הם אלה הנקראים אל הדגל.
168
מנחם קוזלובסקי שואל/ת: למיטב ידיעתי, הפועל ליירט יוחד להפלת כלי טייס או טיל, רקטה וכו'. בכותרת בעיתון ראיתי: "הצי האמריקאי יירט ספינת נשק איראנית". האם "התרחבה" משמעות היירוט?
רוביק עונה:
אכן במקור נועד הפועל ליירט להסטת כלי טיס או טיל מן המסלול. ההרחבה לכלי שיט טבעית – הסטת כלי השיט המלחמתי ממסלולו או עצירתו באמצעות נשק כל שהוא. במקור יָרַט פירושו היטה מן המסלול, שיבש תנועה.
169
רותי שואל/ת: מדוע נאמר: לעסוק בדברי תורה, ולא להתעסק בדברי תורה. האם מאחר שהפועל מתעסק הוא פועל חדיש יותר? מה ההסבר ומה ההבדל בין שני הפעלים האלה.
רוביק עונה:
'התעסק' ו'עסק' הם פעלים מלשון חז"ל, וקרובים במשמעות ובשימוש. אפשר עקרונית 'להתעסק' בדברי תורה, ובכל עניין שבו אפשר 'לעסוק'. בלשון חז"ל נוצר ל'התעסק' גם בסיס לשוני לשימושי סלנג עכשוויים: לריב (דוד התעסק עם משה בהפסקה), ולקיים יחסי אהבה.
170
שלמה שואל/ת: קראתי במאמר את המשפט הבא: לאור העובדה שזה קרה בשעת לילה מאוחרת. נכון לומר כך? או שיש דרך אחרת?
רוביק עונה:
משפט תקין ונאה. העובדה שמדובר כאן ב'אור' בהתייחסות ללילה אינה משנה זאת. 'לאור' היא מילת יחס קפואה במשמעות 'על פי', 'בעקבות'.
171
נועה שואל/ת: לפי התורה המילה "גוי" מתפרשת כ"עם", ולא כפי שמקובל לפרשה היום. למשל בפסוק: "ואעשך לגוי גדול", ברור שה' מבטיח לאברהם להפוך אותו לעם. מתי הפכה המילה "גוי" לכינוי למי שאינו מעם ישראל, וכיצד קרה החילוף הזה במשמעות?
רוביק עונה:
גוי פירושו בשפת המקרא 'עם'. המילה מופיעה 556 פעם. פעמים לא מעטות היא מתייחסת לעם ישראל: גוי גדול, גוי חוטא וכדומה, ובמקרים רבים לעמים אחרים. השימוש המקובל היום ב'גוי' במשמעות נוכרי בלבד אופייני ללשון חז"ל, ובהדרגה אין מדברים על ישראל כעל גוי אלא רק על הנוכרים.
172
ינון זעפרני שואל/ת: מה מקור השימוש במילה ככה בתור תשובה שמשמעותה "אין סיבה"?
רוביק עונה:
התשובה 'ככה' היא קיצור של 'ככה זה', אין לשאול על כך שאלות. ככל הידוע זוהי גירסה ישראלית. תשובה מתחמקת לשאלות ילדים שונה מתרבויות שונות. בגרמנית עונים בחרוז: למה? כי הבננה עקומה; כי אתה טיפש. כששואלים בלדינו "דֶי קֵיי", למה, עונים: "דֶי קֵייזוֹ!". למה – גבינה. תשובה ישראלית נוספת: למה? כובע, שהתגלגלה כנראה משיר חיילים בוטה.
173
אדי שואל/ת: התעורר ויכוח לגבי האפשרות לציין במשפט את המילה "האחרון", כאשר יש רק דמות אחת במשפט. לדוגמה "ראובן ושמעון לומדים בחוג לתלמוד באוניברסיטה, והאחרון החל ללמוד אף בחוג לכלכלה". "ראובן כהן, תלמיד ישיבה מרחוב השומר בבני ברק, יצא לטיול של מספר שנים בארצות המזרח הרחוק, האחרון חזר לארץ רק לפני מספר ימים". האם המשפט השני תקין?
רוביק עונה:
ממש בלתי תקין. 'אחרון' מתייחס לסדרה של שניים לפחות.
174
עודד דגן שואל/ת: באיזה תהליך לשוני נעלמה המילה "אטליז" והוחלפה במילה "קצביה"?
רוביק עונה:
'אטליז' היא מילה תלמודית שדבק בה במידת מה דימוי מרתיע. 'קצבייה' מעניקה לדעת הקצבים דימוי נקי יותר ועברי יותר לבית המסחר שלהם. זה אינו תהליך לשוני אלא תהליך מסחרי-שיווקי.
175
רונה רון שואל/ת: מהו הניסוח העדיף או הנכון: ילדים 'עם צרכים מיוחדים', או 'בעלי צרכים מיוחדים'? ראיתי באינטרנט שנוהגים גם כך וגם כך, אך מה הנכון?
רוביק עונה:
אין כאן הכרעה מה נכון מבין השניים. שניהם מבטאים תפיסה לפיה האדם המוגבל הוא אדם שלם, שיש לו מטען או מעין קניין נוסף, במקרה זה צרכים מיוחדים עקב מוגבלותו. קיים פולמוס בין המעדיפים צורה זו או אחרת, אבל לשונית אין ביניהן הבדל.
176
שואל/ת: מניין מגיע השימוש באות השימוש ל' כשיוך של יצירה ספרותית למחברה ("'מלחמה ושלום' לטולסטוי")?
רוביק עונה:
המקור לשימוש הוא במקרא, כמו "מזמור לדוד", או "שיר השירים אשר לשלמה"
177
איתי שלמקוביץ שואל/ת: אני רוצה להשתמש בביטוי "אני מוצא שזה לא נכון". מצד אחד, אני יודע שהשימוש שלי הוא תרגום מאנגלית של "I find it", וזאת לא עברית. ומצד שני, שלמה המלך אמר "ומוצא אני ממר ממוות את האישה", ומי אם לא שלמה דיבר עברית. אז מי צודק? האם "אני מוצא את" הוא ביטוי תקין בעברית, או עילגות שבמקרה קלעה לציטוט תנ"כי?
רוביק עונה:
העובדה ששימוש מסוים מגיע מאנגלית אינו הופך אותו לעילג. שימושים לשוניים רבים בעברית מושפעים משפות העולם. נראה שהשימוש הזה אכן מושפע מאנגלית. ואולם, 'מצא' במשמעות הבין, הסיק מסקנה מעוגן במקורות, כמו בסיפור חידת שמשון: "לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי", וכן במשפט המצוטט בשאלה מלשון חז"ל. הערה: הייחוס של קהלת לשלמה המלך נעשה בדיעבד על ידי עורכי המקרא. ספר קהלת נכתב מאות רבות לאחר תקופת שלמה המלך.
178
אלי בן דוד שואל/ת: האם אפשר להשתמש בביטוי "אני מוחמא" כתרגום למשפט i am flattered האנגלי? נשמע צורם ומסורבל. מה החלופה העברית התקנית?
רוביק עונה:
'מוחמא' היא צורת הסביל של 'החמיא', פועל מחודש בעקבות 'מחמאה', מילה שנוצרה מקריאה שגויה של פסוק מקראי אך תפסה מקום כבוד במילון. אין כל סיבה לפסול את 'מוחמא'.
179
ערן שואל/ת: לאחרונה משתמשים הרבה במונח "סרטון" לתאר סרטים קצרים אשר נשלחים במדיות החברתיות השונות. האם סרטון הוא בהכרח סרט קצר? נוצרת בעיה, כי יש סרטים קצרים יותר משאר סרטונים ובכל זאת נקראים סרטים. אם כך, מה ההגדרה לסרטונים?
רוביק עונה:
במקורה סרטון פירושה סרט קצר: סרט+סיומת ההקטנה –ון. בשימושים היום סרטון מתייחס לסרט שאינו מיועד לבתי הקולנוע אלא לאמצעי תקשורת שונים, גם בפרסומות הטלוויזיה, בסרטוני קליפ וגם ברשתות החברתיות. בדרך כלל אלה סרטונים קצרים, אך זה אינו תנאי לשימוש במילה.
180
אילן שואל/ת: האם קיימת הצורה "ינביע" / "הנביע" וכך הלאה, במובן - לגרום נביעה, לגרום לדבר מה להתרחש? למשל - אם אפנה אל הרשות, פנייתי עלולה להנביע את התוצאה שאינני חפץ בה. קראתי דיון של האקדמיה ללשון עברית משנת 1989, בו הוזכרה אפשרות זו. מתוך חיפוש עצמאי שעשיתי, ברור לי שאין מדובר בצורה מקובלת ובדוגמא שנתתי, נכון יותר להשתמש במילה "להניב". ובכל זאת - סקרן.
רוביק עונה:
בדיון באקדמיה עוסקים בשורשי פ"נ בהפעיל שבהם נ' עשויה להופיע ולהישמע ולא להיטמע בע' הפועל. אחד הדוברים מעלה אפשרות תאורטית שאנשי מדע יזדקקו ליצור פועל חדש: להנביע, במשמעות "לגרום נביעה". אין הכוונה כאן לגרימה בכלל אלא רק לגרימת נביעה, ונראה שאנשי המדע גם לא נזקקו לפועל עצמו, שלא נכנס לשפה העברית.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >