שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
106
אגליאה פסטרנק שואל/ת: בכתבה באתר וויינט מסופר על גבר שיש לו 'מראה מסוקס'. ידעתי שאומרים על גברים שיש להם זרועות מסוקסות, אולי בגלל השרירים הבולטים? מהו "מראה מסוקס", והאם זה באמת נחשב מושך, או שהכתב טעה בתיאור?
רוביק עונה:
סיקוס הוא בליטה אל יבלת בגזע העץ. מכאן נגזר השורש סק"ס, והביטוי 'מסוקס' המתייחס לגבר ששריריו בולטים. 'מראה מסוקס' מצביע על הופעה שרירית בולטת. האם זה נחשב מושך? תלוי בעיני המתבונן/ת.
107
זוהר שואל/ת: האם נכון לומר "מקווה שאתם בטוב"?
רוביק עונה:
כאשר ביטוי מקובל מובן ושקוף לדוברים אין לומר עליו שהוא שגוי או 'לא נכון'. מכל מקום, הביטוי משקף נוהג נפוץ בעברית כמו בשפות אחרות לקיצור ביטויים. הביטוי המלא: 'מקווה שאתם חשים [או חיים] בטוב'.
108
טומי שואל/ת: המילה "בעלי" מתעתעת. מלבד הקונוטציה של "לבעול", כיצד בעל רכוש/קנין (אשה) שהכל שלו, שייך לה (בעל שלי). לא עדיף "אישי"?
רוביק עונה:
אכן, 'בעל' נוצר בתקופות שבהן האשה נתפסה כקניין, והתקבע כאפשרות החוקית היחידה, בעוד 'בן זוג' או 'אישי' או 'חבר שלי' מימי ההתיישבות מלמדים לכאורה על קשר שלא נקבע על ידי מוסדות המדינה. קשה לראות שינוי מלמעלה בנושא, אבל יותר ויותר זוגות נמנעים מהשימוש ב'בעלי'. הסוגיה מורכבת יותר בצד השני של המטבע: 'אשתי', שהיא מקבילה גם ל'בעלי' הרשמי, וגם ל'אישי' הלא רשמי.
109
יגאל שני שואל/ת: האם אומרים להגריב גרב לצד ג' או לגרוב גרב?
רוביק עונה:
'לגרוב' הוא פועל חדש, בעקבות 'גרב', והוא משמש גם לצד ג'. "אמא גורבת את הגרביים לילד".
110
אמיר ברנט שואל/ת: תמיד כשאני שומע "לנוחיותכם ניתן..." אני חושב על בית שימוש, ותוהה מדוע לא אומרים בפשטות "לנוחותכם". אז אפרופו ציידי שגיאות... האם זו שגיאה או רק וריאציה?
רוביק עונה:
'נוחות' ו'נוחיות' הן מילים קרובות, כמעט נרדפות. נוחות מרמזת על תחושת האדם (הוא 'חש נוחות' בסביבה החדשה, ולא 'הוא חש נוחיות'), אבל ברוב המקרים ניתן להמיר את השתיים זו בזו ('על הכורסה הזו אפשר להשתרע בנוחיות/בנוחות'). מאחר ש'נוחיות' הפכה מילה מועדפת על פני 'בית שימוש', ועדיין לא הודרה לחלוטין על ידי 'שירותים', דבקה בה משמעות ספציפית העלולה להרתיע, אבל עקרונית שתי הצורות נכונות.
111
יהושע שואל/ת: רש״י על פרשת השבוע (דברים א:ב) מצטט מדרש ש״כל כך היתה שכינה מתלבטת בשבילכם למהר ביאתכם לארץ״. בהקשר הזה המשמעות של ״מתלבט״ נראה כמו ״ממהר, מזדרז״. איך משמעות המילה הפכה היום למשהו אחר לגמרי?
רוביק עונה:
השורש לב"ט לגילוייו השונים קשור ביגיעה ובסבל. "שכינה מתלבטת בשבילכם": שכינה מתייגעת וסובלת כדי שתוכלו להגיע מהר לארץ. 'התלבט' במשמעות המקובלת היום היא השאלה לשדה הסמנטי של החלטה: הסבל והיגיעה הקשורים בהכרעה בין כמה אופציות.
112
טובה הרצל שואל/ת: מדריך כושר הורה לקבוצה לקרב ולרחק זרועות. הוא דובר ערבית, ואולי בשפתו אומרים משהו דומה, אבל בעצם, מדוע לא משתמשים במבנה דומה גם בעברית לשתי הפעולות, הדומות במהותן? מובן מדוע לא נאמר להרחיק ולהקריב, אך מדוע לא לרחק ולקרב?
רוביק עונה:
השימוש בבניינים לפעלים שונים אינו נוסחה מתמטית, והוא קשור בגלגולי השפה. כך למשל נאמר 'לכבוש' או 'לאסוף' בבניין קל, אך שם הפעולה המקובל יהיה 'כיבוש' או 'איסוף' בבניין פיעל. במקרה שבשאלה, 'לקָרֵב' הוא בבניין פיעל, וכאן יש בידול ברור מהמשמעות הדתית-מוסרית של 'להקריב'. הפועל לרַחֵק מופיע במקרא, ובמשנה נמצא אפילו את הצירוף 'לרחק ולקרב', אך בעברית החדשה יש העדפה לצורת הפעיל, הרחיק, שגם מקורה בתנ"ך.
113
עליזה פרי שואל/ת: האם נכון לומר ״חולים קשים״ - שומעים זאת גם מפי רופאים ומומחים רבים? לדעתי נכון רק לומר ״חולים קשה״ - מה דעתך?
רוביק עונה:
משמעות המילים אינה עונה תמיד על כללי ההיגיון הצרוף, וזו דוגמה נוספת. בביטוי 'חולים קשים' איננו אומרים שהם אנשים קשים, אלא שמחלתם קשה. אנחנו מעבירים את משמעות 'קשה' מהמחלה אל האדם. מעבר כזה נפוץ מאוד והוא נקרא מטונימיה, ואין בו פסול. עם זאת הצורה המדויקת היא 'חולים במצב קשה', ולפעמים יש שימוש גם בכך.
114
מריה שואל/ת: במאמר "פצצה חכמה" (מוצ'ניק, 2009) היא מדברת על הימנעות משימוש בביטויים שלילים בתחומים הקשורים למלחמה. למשל שימוש במטפורות מן הטבע "פריחת הדובדבן" (הבאת מטוסים ומסוקים מארה"ב ב-1993), גשמי קיץ (כניסה לרצועת עזה ב-2006). השאלה היא האם יש דוגמות של ביטויים חיוביים בתחומי המלחמה ב"זירה הלשונית"?
רוביק עונה:
בשפה הצבאית יש מגמה של הלבנה ואפילו ייפוי פעולות מלחמתיות באמצעות השפה, ועל כך נכתב באתר רבות. גם השמות 'מלחמת שלום הגליל', ו'מלחמת העצמאות' מציגים את המלחמה באור חיובי. כמו כן יש נטייה לקרוא לכלי נשק ולאמצעי תעבורה צבאיים כמו טנקים ומשוריינים בשמות בעלי קונוטציה חיובית.
115
יהודה שואל/ת: האם אפשר לומר: התנועה נוסעת ללא פקקים מיוחדים. לי זה נשמע מגוחך.
רוביק עונה:
מקובל לומר שהתנועה זורמת. ודאי שתנועה אינה נוסעת, אלא כלי הרכב הם שנוסעים.
116
קרן שגיא שואל/ת: האם ניתן להשתמש בלצלצל לטלפון, או רק לטלפן או להתקשר?
רוביק עונה:
כל שימוש במילה או בפועל המובן לשני הצדדים ומשמש בציבור הוא נכון עקרונית. ב'לצלצל' יש לכאורה תמיהה כי המתקשר אינו זה המצלצל, אלא הטלפון אצל מקבל השיחה, אך משמעות הצלצול דבקה בפעולה. לתהליך כזה אנחנו קוראים מטונימיה. 'התקשר' היא הצורה הנפוצה היום, בעוד הצורה 'לחייג' כמעט נעלמה יחד עם מכשירי טלפון החוגה.
117
חררדו מירוצ'ניק שואל/ת: המילה "שלום" כברכה למפגש או לפרידה יסודה במקורותינו ועברה לשפות שכנות או להפך? אגב, בהרבה מהדורות חדשות ברדיו נוהגים קריינים שונים מזה שנים לברך "שלום רב"; מה מקורו, אם יש כזה?
רוביק עונה:
הברכה 'השלום לך' (או 'השלום' ללא תוספת) מופיעה במקרא כמה פעמים וזה מקור הברכה בת ימינו, שיש לה גילויים ברבדים השונים של העברית. פירושה: האם אתה שלם, כלומר, בריא וללא פגיעה. הביטוי 'שלום רב' מגיע גם הוא מהתנ"ך, אם כי אינו ברכת פגישה אלא ברכה כללית: "שָׁלוֹם רָב לְאֹהֲבֵי תוֹרָתֶךָ, וְאֵין לָמוֹ מִכְשׁוֹל" (תהלים קיט 165).
118
יצחק שואל/ת: קראתי את מאמרך על הלעז בשפה ומקורותיו ותהיתי: איך "ספק" נכנס לתמונה? המלה "ספקן" הוחלפה ב"סקפטי", והמלה "ספק" ב"סקפטיות". מדוע? מה כל כך רע במלה "ספק" ו"ספקן", שנגזר עליהן להימנות על המלים המודחות. האם יש לזה קשר עם החמישייה הקאמרית, שהגישה את הקטע "אני סקפטי"?
רוביק עונה:
אכן זו דוגמה למילה עברית נאה לצד חלופה לועזית המשמשת גם היא, אבל לא בהכרח במידה רבה יותר. מכל מקום, 'סקפטיות' מקבילה ל'ספקנות', בעוד ל'ספק' אין חלופה לועזית, והיא משמשת בשפה בתפוצה רחבה. החמישייה הקאמרית תרמה לכך בלי ספק, באחד המערכונים היותר מבריקים שלה.
119
בעז גורן שואל/ת: האם המילה "הקריס" מלשון "גרם לקריסה" היא מילה תקנית, או מילה שנוצרה בשנים האחרונות כמו "שינמוך". משהו מרגיש לי מאוד לא טבעי בה.
רוביק עונה:
אין כל רע או לא תקני במילים שנוצרו בעת האחרונה, כולל 'שינמוך' למרות שלא זכתה עדיין בתו תקן. 'הקריס' משמש בספרות החדשה ואין בה כל רע. ל'הקריס' משמעות נוספת בלשון חכמים, החמיץ או התקלקל, אך אין בין השורשים קשר.
120
יהודה שואל/ת: אני מעוניין לומר שצה"ל תקף ברצועת עזה מגוון מטרות אבל מטרות שונות, למשל, תקף מטרות של חיל הים, תקף בניינים ועוד. איך אני מנסח את הדברים? 'צה"ל תקף מטרות שונות' נראה לי פשוט מדי. יש נוסח אחר?
רוביק עונה:
'מגוון מטרות' הוא אכן הביטוי המדויק, מצביע גם על ריבוי וגם על שונות.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >