שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
436
נדב שרי שואל/ת: בעניין מילת היחס הקשורה לשימוש במכשירים ובכלים, אני נוהג להסביר לאלו האומרים "אכלתי עם מזלג" וכד' כי השימוש ב"עם" הוא במקרה שהמשפט מתייחס ליצור חי שיכול להגיב, כגון משחק עם ילד, כלב וכד' ולא עם כדור. מה דעתך?
רוביק עונה:
ההסבר נאה אבל הוא אינו עונה על השאלה מדוע נקבעה מילת יחס זו או אחרת, ולעיתים קרובות אין לנו תשובה לכך. עובדה היא שבגרמנית 'עם' משמש גם למצבים בהם אין מדובר בבני אדם. מצד שני 'לאכול במזלג' מעורר גם כן שאלות. הרי איננו אוכלים בתוך המזלג אלא באמצעותו. יש עניינים בשפה הבנוים על מסורת והרגל ובחירת מילות היחס היא אחד מהם.
437
עדי שואל/ת: האם נכון להתייחס לשמות עצם דוממים באמצעות המילים "הוא/היא" או "הם/הן" בשפה העברית, או שנכון יותר להתייחס אליהם באמצעות "זה/זו"?
רוביק עונה:
'הוא' (וכן 'היא', 'הם' ו'הן') הוא כינוי גוף המתייחס למי שאינו שותף לשיח. זה יכול להיות אדם, חפץ, רעיון וכדומה. זאת בניגוד לאנגלית בה יש הבחנה בין he לבין it. 'זה' וכן 'הזה' ובנקבה (זאת) ורבים (אלה) הוא כינוי רמז, המתייחס לאובייקט מיודע כלשהו שאנו יודעים על קיומו, או שהזכרנו אותו קודם לכן. השימושים בהם שונים, לפי הקשר המשפט והסיטואציה. "הוא בא לבקר אותי" מול "עוד זה מדבר וזה בא". ל'הוא' גם תפקיד כאוגד במשפט שמני: "הים הוא מלוח". האוגד אינו תפקיד טבעי של 'זה', אך בשפת הדיבור ניתן לשמוע משפטים כמו 'שחור זה יפה' כחלופה ל'שחור הוא יפה'. במשפט כמו 'האיש הזה הוא שר הביטחון' 'זה' משמש ככינוי רמז, 'הוא' משמש כאוגד.
438
קרן שואל/ת: כאשר ילדתי לפני כ-10 שנים, מחלקת היולדות אימצה את המונח "ביות מלא" כחלופה ל-rooming הלועזי. כיום כשאחותי ילדה, נתקלתי במונח החדש "אפס הפרדה". השאלה שלי האם נכון להשתמש ב'אפס' כאשר מתארים מצב חיובי שלם? לחילופין, בביה"ס של בתי מתגאים ב"אפס סובלנות" כלפי אלימות, ואת ההקשר הזה אני יכולה להבין (דיכוי תופעה).
רוביק עונה:
'ביות מלא' או 'אפס הפרדה' הוא נוהל שבו לאחר הלידה ובמהלך האשפוז האם ותינוקה אינם נפרדים זה מזה. 'ביות מלא' עוקב כאן אחרי המונח האנגלי rooming, בעוד 'אפס הפרדה' הוא תרגום של המונח האנגלי zero seperation. התפשטות המונח האנגלי גרמה כנראה לשינוי המונח העברי. יתכן גם שהמילה 'ביות' מעוררת אסוציאציה של טיפול בבעלי חיים. "אפס הפרדה" הוא אמנם תקין, כיוון שיש בו שלילה כפולה, שתוצאתה חיוב. עם זאת עצם השימוש בשני מונחים שליליים אינו רצוי, בעיקר בנושא שכולו חיוב כמו לידה, יחסי אם ותינוקה וטיפול ברך הנולד.
439
טל שואל/ת: "אז" במשמעות "אם כן" - כשר? לפי מילון ספיר כן, אבל נראה לי שהוא מסתמך רק על פסוק או שניים מהתנ"ך. ומה בנוגע ל"אז" במשמעות "לכן"? נכון או לא?
רוביק עונה:
'אז' הוא תואר פועל המתייחס לנקודת זמן בעבר או בעתיד. השימוש בו התרחב כבר במקרא, ומופיעים 10 פסוקים שבהם "כי אז" פירושו "על כן". משמעות זו דבקה ב'אז' לבדה. כמו כן משמשת 'אז' במבנה הלוגי "אם – אז" המציין התניה, וגם שורשיו בתנ"ך, בספר משלי: "אם תבקשנה ... אז תבין יראת ה'". בכל השימושים האלה מהדהדת משמעות הזמן של 'אז', אך ההקשר הופך אותה לבעל תפקיד לוגי.
440
יוחאי שלם שואל/ת: אני מתחלחל כשאומרים בשידור למשל: ״בגלל הכמות הגדולה של מפגינים, הפעילה המשטרה כמות גדולה של שוטרים״. השימוש במילה כמות מזכירה לי תמיד את היחס של הנאצים לקורבנותיהם. האם אפשר לפעול לשימוש במילים אחרות, בהן גם אנשים רבים נשארים בני אדם ולא מסה של בשר?
רוביק עונה:
הדיון על השימוש במילה 'כמות' במקום 'מספר' כשמדובר בבני אדם עתיק. אין צורך לגייס את הנאצים לעניין. 'מספר' היא מילה אלגנטית יותר בהתייחסות לבני אדם, אבל אין סיבה לדחות לגמרי את 'כמות'. כמות היא מילה מופשטת המגלמת תשובות לשאלה 'כמה', והיא יכולה להתייחס לכל עניין, וגם לבני אדם.
441
קובי שואל/ת: בעת משחק חברה עם החברים לעבודה (בעת היותי מנחה שאלון בידורי ושתוי כלוט) הצהרתי שמי שיענה על השאלה הבאה יזכה בפרס, וזה נוסח דבריי בדיוק: "ענייה על השאלות תזכה בפרס את העונה נכונה!" בסיום המשפט כבר הספקתי להפוך לקלס (ולקאלט) במקום העבודה עקב אזכור המילה "ענייה" ("מענה"! צווחו כולם לקול אדמומיות פניי, איני בטוח אם מפני השתייה או הבושה). אנא הצילני מחפרתי אשר הבאתי על עצמי בזכות הטיפה המרה.
רוביק עונה:
ניתן לגזור מן הפועל בבניין קל 'ענה' את הצורה 'ענייה', כפי שמ'כתב' אנו גוזרים 'כתיבה', מ'בנה' – 'בנייה', וכך בחלק גדול של הפעלים בבניין. ואכן, 'ענייה' במשמעות שבה השתמשת מופיעה בתלמוד, אצל רש"י ובתפילה. בעברית של ימינו הצורה הזו אינה משמשת, והמילה המקובלת היא אכן 'מענה'. תוכל לומר לחבריך שבזכות הטיפה המרה נחה עליך רוח הכתבים הקדושים, והצלת מילה עתיקה מתהום הנשייה.
442
אביבה שואל/ת: האם שמעת על "איכותני" ו"כמותני". מה דעתך על מופעים אלה?
רוביק עונה:
'איכותני' ו'כמותני' הן מילים מחודשות שנועדו לצורכי השפה המדעית, כדי להבחין בין סוגי מחקרים. מחקר כמותני, quantitative, מתמקד בבדיקות סטטיסטיות. מחקר איכותני, qualitative, חוקר נושא באמצעות ראיונות עומק והוא מתאים בעיקר למדעי החברה, פסיכולוגיה וכדומה. הסיומת –ני אופיינית למילים בעלות אופי תאורטי או מושגי.
443
בארי שואל/ת: בעקבות דיון בפורום, התגלעה לה מחלוקת קטנה בקשר לתקינות הדקדוקית של צירופי הלשון "מילים {שם-תואר המתאר לאום או עם}", ז"א: מילים אנגליות, מילים לועזיות, מילים יווניות, מילים סלביות וכו'. הויכוח אינו מפקפק בקיומן של צורות התבטאות אחרות, כגון "מילים ב{שפה כלשהיא} (קרי: מילים באנגלית, מילים בלעז, מילים בקלטית עתיקה וכו'..) או "מילים שמקורן ב{שפה כלשהיא} (קרי: מילים שמקורן בפרסית, מילים שמקורן ביוונית וכו'..), אלא נוגע אך ורק לזכות הקיום הלשוני של הצורה המוזכרת בפסקה הראשונה.
רוביק עונה:
'אנגלי' 'צרפתי' וכו' הוא שם תואר המתייחס למגוון שמות עצם כמו אזור, אדם, תרבות וכדומה, ואין סיבה לפסול אותו כשמדובר במילים. עם זאת הנוסח 'מילים באנגלית' או 'מילים שמקורן אנגלי' אלגנטי יותר, בעוד שלצירוף "מילים אנגליות' אופי דיבורי. כל זה אינו מתייחס לשם התואר 'לועזי'. לועזית אינה שפה אלא שם גנרי לשפות זרות באשר הן, ולכן אין לומר 'מילים בלועזית', בעוד 'מילים לועזיות' הוא תקין ומועדף. אפשר גם 'מילים שמקורן לועזי'.
444
יניב ולדמן שואל/ת: בזמן צפייתי במשחק כדורגל, השדר ציין בהפסקה ״מחצית שלמה לפנינו״ ואני שואל, איך חצי יכול להיות שלם?
רוביק עונה:
אין כל בעיה במקרה זה ב'מחצית שלמה'. 'מחצית' מתייחסת אמנם למשחק השלם, אך יש לה גם מעמד עצמאי כשם עצם, ולא רק של כַמָּת, ופירושה ארבעים וחמש הדקות הראשונות של משחק הכדורגל. ניתן להעניק לה שמות תואר: מחצית מצוינת, מחצית מכרעת, מחצית שלמה, וניתן גם לומר "באמצע המחצית". למילה 'מחצית' בהקשר המדובר גם משמעות נוספת: נקודה הזמן שבה מסתיימת מחצית המשחק הראשונה; וגם ההפסקה שבין המחציות.
445
ישי שואל/ת: : גולות, ג'ולות וג'ולים - מה תפוצתם הגיאוגרפית? אשתי טוענת שבירושלים אומרים גולות (היא ירושלמית) ובת"א ג'ולים (אבא שלה תל אביבי). לעומת זאת, ויקיפדיה אומרת שגם בירושלים וגם בת"א אומרים ג'ולות (שלא לדבר על זה שבויקיפדיה יש להם עוד שמות שלא שמעתן אוזני ולא שזפתן עיני מעולם כמו בנדורות ובלורות). היכן משחקים במה, אם כן?
רוביק עונה:
לא ידוע לי על הבחנה גאוגרפית. המילה התקנית היא גולות (במלרע), המילה המקובלת ברבים היתה בזכר – ג'ולים, אבל אפשר היה לשמוע גם את הצורה בנקבה – ג'ולות, המתאימה יותר למילה ג'ולה, שכמעט לא נעשה בה שימוש. בשירה של לאה גולדברג שר אריק אינשטיין: "מה חולמות האיילות בלילות? הן חולמות כי הפילות הגדולות שיחקו איתן בג'ולים וגולות, ובכל, בכל זכו האילות". אולי ברוח השאלה היו הפילים תל אביביים והאיילות ירושלמיות?
446
צביקה שואל/ת: האם המילה "בֶטון" והפועל "לְבַטֵן" הם חלק מהשפה העברית התיקנית?
רוביק עונה:
המילה בטון מופיעה במילוני האקדמיה כמילה תקנית אף כי תצורתה לועזית. הפועל לבטן במשמעות הקשורה בבטון אינו מופיע, אך יש לראות בו פועל תקני לכל דבר. פעלים רבים בעברית נוצרים ממה שקרוי 'שורש גזור שם', כשהשם ממנו נגזר השורש הוא לועזי. במילוני האקדמיה נמצאים כבר פעלים כמו לסנכרן ולהקליק, ואין סיבה לא להכניס לרשימה זו את 'לבטן'.
447
שדמה שואל/ת: פגשתי בצירוף המילים "ניתן להתפרש", למשל במשפט: "הדבר אינו ניתן להתפרש במילים". משהו בתחביר הזה (סביל על סביל) צורם לי. האם לא נכון יותר לומר, "הדבר אינו יכול להתפרש במילים" או "הדבר אינו ניתן לפירוש במילים"?
רוביק עונה:
המשפט אכן מסורבל וכל עורך מתחיל היה מתבקש למצוא לו חלופה הולמת. גם ההצעות החלופיות המוצגות בשאלה סובלות מצרימה. החלופה המועדפת היא שם פועל בבניין שאינו סביל: "לא ניתן לפרש את הדבר (או 'זאת') במילים".
448
אורי קליין שואל/ת: זה נכון או שרק נדמה לי ש"עוצמתי" נכנס לשימוש בשנים האחרונות? קודם לכן היה פשוט "חזק" "גדול", ואם רוצים עוצמה אז היה "בעל עוצמה" או "מלא עוצמה". נדמה לי שזה התחיל בצה"ל. מה דעתך?
רוביק עונה:
'עוצמתי' שייך לשמות תואר שונים שנכנסו לעברית בעשורים האחרונים והרחיבו את גוני השפה, גם במסגרת הנטייה לכווץ צירופים למילים בודדות. השימוש בשם התואר, וכן המונח 'עוצמתיות', התרחבו בשפה הצבאית.
449
עזרא שמוש שואל/ת: האם המילה "מאוד" יצאה מהלקסיקון, כי כמעט ולא שומעים אותה מרבים להשתמש במקומה במילה "נורא". בתור אדם שמדבר כבר 75 שנה עברית, המילה "נורא" לא נשמעת לי תמיד מתאימה במקום המילה "מאוד".
רוביק עונה:
השימוש ב'נורא' במשמעות מאוד אינו חדש כלל וכלל, והוא ותיק אפילו יותר מ-75 שנות השואל. מקורו בגרמנית, שם נהוג שימוש בשם התואר furchtbar במשמעות מעצימה, אך יש לו מקבילה גם באנגלית. 'נורא' במשמעות מאוד מאפיין שפה דיבורית, וככזה הוא נטוע בשפה ואין לפסול אותו. שימוש במילים מעצימות בעלות גוון שלילי גם להעצמה חיובית אופייני לשפת הדיבור הישראלית, ולא רק לה.
450
אורי קליין שואל/ת: מה דעתך על נוהגם של צברינו להחליף את "הרבה" או "המון ב"מלא", כגון: "במסיבה היו מלא אנשים".
רוביק עונה:
'מלא' במשמעות 'הרבה' משמש בסלנג הישראלי מקדמת דנא, לפחות מאז קום המדינה, וזאת בעקבות המילה הערבית 'מלאן', בשימוש דומה ובמשמעות דומה. היום השימוש בו פחת. כביטוי סלנג הוא לגיטימי בהחלט.
< הקודם ... 26 27 28 29 30  ... הבא >