שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
226
רוברט שואל/ת: איך קובעים את ההגייה הנכונה של ראשי תיבות? לדוגמה למה מבטאים את צה״ל tsa-hal ולא tsa-hel , tse-hel או tse-hal ? יש כללים להיגוי או שהממציא קובע?
רוביק עונה:
ברירת המחדל בראשי תיבות עבריים היא תנועת a. כאשר אין סיבה אחרת ראשי התיבות יהיו אל"ם, חזל"ש, מפכ"ל וכדומה. הכלל משתנה כאשר ראשי התיבות מזכירים מילה הקיימת בעברית כמו פֶסַ"ח (פינוי, סעד, חללים), עֶלֶ"ם (עמותה לנוער במצבי סיכון), או כאשר אחת האותיות היא אם קריאה: חיד"א: חיים יוסף דוד אזולאי, מעו"ף: מכשירים עתידיים ופיננסים.
227
גטלי גולי שואל/ת: למה הרבה מילים ארוכות הן לא בעברית?
רוביק עונה:
העברית היא שפה הבנויה על קיצור והידוק. יש לכך שתי סיבות. האחת, שבעברית חלק גדול מן התנועות (פתח, סגול וכדומה) אינן מלוות באות נוספת (אם קריאה), בניגוד לשפות לטיניות ואחרות. השנייה, שחלק גדול מן המילים בעברית הן על פי שיטת השורש והמשקל, המאפשרת יצירת מילים קצרות, בעוד בשפות אחרות נהוגה שיטה של הדבקת רכיבים של המילה בזה אחר זה, וכך נולדת המילים הארוכות. למשל, המילה האנגלית organization - 12 אותיות – מקבילה למילה העברית ארגון – 5 אותיות. הסיומת ization- הנוספת לבסיס organ מתמצית בעברית בהכנסת השורש ארג"ן למשקל המתאים, כך שנוספת רק אות אחת לבסיס. לכן מילים לועזיות שנכנסו לעברית ארוכות. זה נכון גם ביחס למילים עבריות הלקוחות משפות זרות שנטמעו בשפה, כמו 'אנדרלמוסיה' או 'אחשדרפן'.
228
רונית שואל/ת: האם נכון להגדיר את השורשים המרובעים תזמ"נ, תדל"ק, תשא"ל ודומיהם כשורשים תנייניים, על אף ששם עצם לא תיווך בינם לבין השורשים המשולשים?
רוביק עונה:
קיימות שתי קבוצות עיקריות של שורשים תנייניים. שורשים תנייניים גזורי שם (כמו למַסְפֵר משם העצם מספר ששורשו ספ"ר וכדומה), ושורשים תנייניים שאינם גזורי שם, הבנויים על אות תחילית, בדרך כלל ת' הנוספת לשורש ראשוני (תגמ"ל, תפע"ל), תוספת ש' (שכלל, שחרר), הכפלת האות האחרונה (שרטט, תכנן) ועוד.
229
גילה אהרונוביץ שואל/ת: האם נכונות הצורות נִטַּח, נִטְּחוּ וכו' (שורש טו"ח על דרך חסרי פ"נ, בניין נפעל)?
רוביק עונה:
במקורות נמצאת הצורה הנדירה נִטּוֹחַ הקשור לכיסוי והסתרה, מן השורש טו"ח. הצורה נִתָּךְ מקובלת ומוכרת כשמדובר בגשם שוטף, למשל, והיא מן השורש נת"ך.
230
שלמה שואל/ת: אם בוחנים את השווא תחת ל' במילה מַלְכְּכֶם לפי הכלל שהראשון מבין שני שוואים צמודים הוא נח, הרי זה נח. אבל אם משווים לצורת היסוד מֶלֶךְ הרי זה שווא נע. מי מהמבחנים שגוי?
רוביק עונה:
שוואים נחים או נעים נקבעים באופן קטגורי על פי מיקומם בהברה. שווא הסוגר הברה הוא נח, שווא הפותח הברה הוא נע. בקבוצה מובחנת של מקרים אין לנו אפשרות לקבוע בוודאות האם השווא פותח או סוגר את ההברה, כמו מַלְכֵי ודַרְכֵי, וזאת בהשפעת התנועה הארוכה באות האמצעים בצורת הרבים: מלָכים=מלכי, דרָכים, דרכי, וכך נולד השווא המרחף. זה אינו המצב ב'מַלְכְּכֶם', הנגזר מצורת היחיד, ובו שני שוואים: נח הסוגר הברה, ואחריו נע הפותח הברה חדשה.
231
גיורא שנר שואל/ת: מדוע אתה משתמש בתשובות לשאלות במשקלים בשורש קט"ל– מקטל, מקטלה – ולא בשורש פע"ל -מפעל, מפעלה.
רוביק עונה:
השורש קט"ל אינו השורש הנחמד ביותר בעברית, אך הוא נבחר מאחר ששלושת העיצורים שבו אינן כפופים לשינויים כלשהם בתהליך נטיית הפועל או שם העצם (כמו הגרוניות או אותיות בג"דג כפ"ת), וגם אינם אחת מהאותיות הנוספות לשורש ליצירת פועל או שם, אותיות האמנתי"ו. השורש פע"ל מכיל גם פ' המשנה את הגייתה לרפה ודגושה, וגם ע' גרונית, ולכן אי אפשר להציג אותו כמודל מושלם למשקלים ולבניינים.
232
יעקב ויזל שואל/ת: מתי מופיעה המלה היא במקרא בכתיב הוא, ומדוע?
רוביק עונה:
המילה היא בקרי, מופיעה בכתיב הִוא מאות פעמים במקרא, כולן בחמישה החומשים. בכל אלה מדובר בכינוי גוף המתייחס לשם עצם נקבי, והחיריק נועד להתאים את הקריאה להקשר המשפט. מדוע נקבע הכתיב הוא מלכתחילה היא שאלה הנעוצה בשלבים קדומים מאוד של המסורת המקראית, ויתכן שאינו אלא טעות סופרים או מסורת קדומה שערבבה בין המינים בכינויי הגוף.
233
אבי רביב שואל/ת: מה הסיבה שהעברית יוצרת הבדל בין זכר ונקבה בנטיית מילים כגון יְלָדָיו/יַלְדותיו? גם במשקלים אחרים התנהגות צורת הזכר שונה מצורת הנקבה, כגון: 'משרָדיו' לעומת 'משפְחותיו'. לשם מה ליצור הבדל בין זכר רבים לנקבה רבות?
רוביק עונה:
הסיבה נעוצה בחוק החיטוף. ככל שהברה מתרחקת מן הטעם היא נוטה בעברית להיחטף. במילה יֶלֶד בצורת הרבים י' נחטפת: יְלָדים, והנטיות בהתאם: יְלָדָיו. גם בצורה יְלָדות הי' נחטפת, אך בנטייה המילה מתארכת, ל' מקבלת שווא (המוגדר כאן שווא מרחף). מאחר שבעברית אין שני שוואים נעים באים בזה אחר זה, י' זוכה לתנועה: יַלְדותיו, התואמת את צורת היחיד, ילדה. במילה משרָדָיו ר' קרובה לטעם ולכן אינה נחטפת, אך היא תיחטף בסמיכות: משְרְדי, כיוון שהסמיכות יוצרת יחידה אחת והמילה הראשונה (הנסמך) מתרחקת מהטעם. לעומתה במילה משפָחָה יש התרחקות של ההברה פָ מן הטעם, ולכן היא נחטפת: משפְחותיו.
234
רפי הירשפלד שואל/ת: אומרים מִכְבָסָה, מִשְתָלָה ומִרְפָאָה עם חיריק, כמו מִשְטָרָה ומִדְשָאָה. האם גם מִשְתָנָה (היכן שמשתינים) עם חיריק? ומה עם המַגְרֵפָה, מַלְגֵזָה וכדומה?
רוביק עונה:
בעברית החדשה, בעקבות הופעות שונות במקורות, נקבע בידול. מקום כלשהו, בדרך כלל מקום שבו מתבצעת פעילות או מלאכה, הוא במשקל מִקְטָלָה, לכן יש לומר מִשְתָנָה. לעומת זאת מילים בנקבה המייצגות מכשירים פועלות על פי משקל המכשירים מַקְטֵל (מַגְהֵץ, מַבְרֵג), בתוספת –ָה: מַגְרֵפָה, מַלְגֵזָה.
235
רותי שואל/ת: : מדוע אין נוטים את השורש מו"ת בהווה כמו את שאר פעלי ע"ו כמו טו"ס, גו"ר וכדומה?
רוביק עונה:
גזרת ע"ו מכילה שורשים דו עיצוריים שביניהם מתקיימת תנועה. התנועה לכל אורך מערכת הפועל והשם משתנה, לאו דווקא על פי נוסחה קבועה. כך מן השורש בשאלה, מו"ת, נמצא כי ע' הפועל יכולה להיות e (מֵת) ,i (מיתה, המית), o (מוֹתו), u (ימוּת), a (מַתנו, המַתנו), וכן כעיצור: מוות. התשובה לשאלה מדוע דווקא כאן נוצרה הצורה החריגה מֵת נעוצה בדמדומי השפה. יש לזכור כי גם בבניין קל בשלמים יש שינויי תנועה מוכרים: אמַר, זקֵן, יכֹל וכדומה.
236
ליאור דגן שואל/ת: מה העניין עם הקמץ הקטן? אל תשאל איך התלמידים מסתלבטים עליי: "מה חשבתם, שאם לאחד קוראים קטן ולשני קוראים גדול, אז זה בסדר ששניהם יהיו בדיוק באותו גודל?" התלמידים שלי מצידם מבינים מה קרה: "הטברנים לא הצליחו להמציא עוד סימן אז הם לקחו ממה שיש וקיוו שאף אחד לא ישים לב". ומה באמת?
רוביק עונה:
שאלה טובה, והתשובה פחות. יש מאפיינים המחברים בין הקמץ הגדול לבין הקמץ הקטן. חלק מהגיית הקמץ היא בעברה או בכמה מסורות הגייה (כגון ההברה האשכנזית) תנועת o כמו הקמץ הקטן, מה גם שתנועת a ארוכה עברה בעבר הרחוק מעתק לתנועת o עברית. יתכן שקרבה זו גרמה למעצבי הניקוד הטברני להשתמש באותו סימן לשתי התנועות, אך למעשה אין לנו ידיעה מוצקה מדוע אלה היו פני הדברים.
237
אהרון שואל/ת: מדוע המילה יוקרה נכתבת בקובוץ /u/, ואילו יושרה בקמץ קטן /o/? שתיהן באות ממקורות מקבילים לגמרי: ישר/יקר, יושר/יוקר, וכו', ושתיהן מילים חדשות יחסית, כלומר מומצאות. מדוע לא נבחרה אותה תבנית לשתיהן?
רוביק עונה:
בעברית משקלים לא מעטים הקרובים זה לזה וההבדל ביניהם הוא לעיתים בתנועה בודדת. כך במשקלים קָטלה (קמץ קטן, תנועת o) וקֻטלה, שיש רואים בהם גילויים של אותו משקל. ההבחנה בין המשקלים מוכרת כבר מן המקורות, שם נמצא את חָכמה במשקל קָטלה, ומילים תלמודיות במשקל קֻטלה, וכאן בהשפעה ארמית, כמו חֻצפה וחומרה. המילה החדשה יוקרה זהה למקור הארמי המסתיים בא': יוקרא. שני המשקלים משמשים גם בעברית החדשה, ולכן נוצרו מילים כמו יוזמה, חומרה ויושרה, לצד חומצה ואחרות..
238
שי ל. שואל/ת: יש מילים שנשמעות אותו דבר (כֵן לעומת קֵן, קוֹל מול כֹל וכו') והשאלה שלי היא מדוע זה קורה? ההיגיון שלי אומר לי שהשפה המדוברת הגיעה לפני השפה הכתובה, אז לפני שמילים כמו קול/כל קיבלו אותיות שונות בכתב, המילים מבחינה קולית נשמעו בדיוק אותו דבר. מה הסיבות לכך? בעיניי זה מסבך את השפה.
רוביק עונה:
לתופעה עליה אתה שואל קוראים הומופונים: מילים שונות, בדרך כלל אינן קשורות זו לזו כלל, אך הן נשמעות זהות. התופעה הזו קיימת בכל השפות המוכרות לנו, והיא קשורה להתפתחות אוצר המילים שיש עליו השפעות רבות. מילים מגיעות ממקורות שונים, ולפעמים יש מילים שאפילו נכתבות זהות ומשמעותן שונה, כמו למשל 'ציר' שיש לה משמעויות רבות. במקרה של 'קול' ו'כל' יש לזכור שבעבר נשמעו כ' וק' שונות זו מזו, ורק בהגייה שלנו היום הן נשמעות זהות.
239
טוביה שץ שואל/ת: האם אתה יכול להעריך כמה מילים יש כיום בשפה העברית? כמו כן כמה מילים חודשו/נוספו לעברית מאז קום המדינה? מספרים מוערכים יהוו תשובה מספקת בהחלט.
רוביק עונה:
אין הסכמה על מספר המילים בעברית היום, אך המספרים נעים בין 50,000 ל-80,000 מילים, כאשר יש דרכי ספירה שונות, ותחום שונה לאןצר המילים. בראשית העברית החדשה, בסוף המאה ה-19, עמדו לרשות העברית כ-25,000 מילים. אין נתונים מדויקים ביחס לתקופה שמקום המדינה ועד היום, אך מדובר באלפים רבים.
240
ספיר שואל/ת: יש לי שאלה בקשר לאותיות הגרוניות ולשינויים ההיסטוריים שחלו בהן. אשמח לקבל הסבר קצר על תשלום דגש והנמכת תנועה. כן אשמח לקבל הסבר כיצד מנקדים את המילים "מפורש" ומנוחם".
רוביק עונה:
על רגל אחת, כדברי הלל הזקן, חמישה עיצורים עבריים אינם ניתנים היסטורית להכפלה: ארבעת הגרוניים (א, ה, ח, ע) וכן ר'. מאחר שהפרדיגמה הדקדוקית מחייבת הכפלה במקרים שונים, נוצר קושי לבטא את העיצורים האלה מוכפלים אחרי תנועת i קצרה, תנועת u קצרה ותנועת a קצרה. בתשלום דגש התנועות האלה מתארכות במקרים מסוימים לנוחות ההגייה. i הופכת e, a קצרה מתארכת, u הופכת o. כאמור, לא בכל מקרה. ח' למשל לא תקבל כמעט תשלום דגש, בעוד א' ור' יקבלו תשלום דגש כמעט בכל המקרים. לכן מנקדים מְפֹרָשׁ, בתשלום דגש של בניין פוּעל, אבל מְנֻחָם, ללא תשלום דגש.
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >