שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
166
מאיר שחר שואל/ת: למה הכלל של דגש לאחר תנועה קטנה לא חל בצורה שווה אחרי אותיות בכל"מ, למשל באות פ' במילים: מפני (דגושה) לפני (רפה)?
רוביק עונה:
כללי בג"ד כפ"ת במקרה זה תקפים. אותיות היחס ב'כ'ל' מופיעות בדרך כלל בשווא. כאשר יש אחריהן מילה המתחילה בשווא נע, חל הכלל המונֵעַ שני שוואים בזה אחר זה, והתנועה הופכת חיריק: לִפְני, כִפְני בִפְני, כאשר השווא הוא מעין שווא מרחף. לעומת זאת מ' היא צורה מקוצרת של מִן, היא מופיעה תמיד בחיריק, או בצירה כתשלום דגש, והמילה שבאה אחריה 'בולעת' את נ' ומפצה זאת על ידי דגש חזק. לכן אנו הוגים מִפְּנֵי.
167
עדי שואל/ת: מהו שם הפעולה של שם הפועל "להורות"?
רוביק עונה:
בגזרת לו"י בבניין הפעיל מתקיימות שתי צורות לשם הפעולה. התנועה הסוגרת את השורש יכולה להתממש בי' (הדמיה, הבניה), או בא' (הסוואה, השוואה). לעיתים שתי הצורות מתקיימות זו לצד זו, ובמקרה של 'להורות' ניתן לומר גם 'הוראה' (הנפוצה יותר) וגם 'הוריה'. לעיתים הצורות מתפלגות במשמעות: השריה/השראה. יש לזכור ששם הפעולה עשוי לזכות במשמעות עצמאית שאינה כפופה לפועל, והדבר נכון במקרה של 'הוראה', שהיא גם שם הפעולה של 'הורָה', וגם שם עצם שפירושו פקודה או פעולתו של המלמד, המורה. גם ל'הוריה' משמעות נבדלת: אינדיקציה.
168
לאה הויזר שואל/ת: השאלה נשאלה ע"י המורה שלי לערבית באוניברסיטה העברית. אומרים: הם ילכו, הן תלכנה. הם יאכלו, הן תאכלנה. מה הסיבה שבזמן עבר אין הבדל בין רבים של זכר ונקבה: הם/הן כתבו. האם בזמן קדום יותר היה הבדל שבוטל מאוחר יותר?
רוביק עונה:
יש סימנים רבים לכך שבעבר היו צורות נפרדות לנסתרים ונסתרות בעבר. צורת הנסתרות הסתיימה בתנועת a ארוכה. צורה זו מוכרת בערבית הספרותית בסיומת הזוגי לנסתרות, ויש לה גם הופעות שונות בארמית. השריד לכך בעברית הוא בברכת יעקב: "בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי־שׁוּר". השירה הקדומה בתנ"ך נחשבת לספרות שקדמה לכתיבת הפרוזה במקרא, ומייצגת צורות ארכאיות שנעלמו.
169
משה מגן שואל/ת: לא אחת תהיתי ושמעתי על כך גרסאות שונות: באיזו שפה התחילה האנושות לדבר לגמרי לגמרי בהתחלה מקדמת דנא?
רוביק עונה:
בנושא זה יש השערות בלבד, שכן לא נותר תיעוד מראשית הולדת השפה, ואין אפשרות להניח שהשפה שבה דיברו בעבר הרחוק מאוד נשארה עד היום. כמו כן ככל הנראה השפות החלו במקומות שונים בעולם במקביל, אם כי יש גם דעה שהן נוצרו תחילה באפריקה. במהלך ההיסטוריה של הציוויליזציות המדברות נוצרו וגם נכחדו עשרות אלפי שפות, ולרבות אין כל קשר לשפות המדוברות היום.
170
יוחאי אוזן שואל/ת: בצעירותי למדתי על אותיות בכלמ. ניסיתי שוב ללמוד את הנושא ולא מצאתי חומר, מה שמצאתי הוא אותיות משה כלב, האם האותיות השתנו? אשמח ללמוד יותר.
רוביק עונה:
אותיות בכל"ם הן האותיות המשמשות כמיליות יחס ומופיעות לפני שמות עצם, שמות פרטיים וכדומה: לבית, מבית, כבית, בבית, והן מייצגות כיוון, דימוי, שייכות ועוד. הנוטריקון "איתן משה וכלב" מכיל את כל 11 האותיות שניתן בעברית לצרף למילה, לפועל או לשורש לצרכים מגוונים: ה' הידיעה, ו' החיבור, אותיות אית"ן לצורך זמן עתיד, אותיות ה' מ' ת' לציון נקבה ורבים, ש' הזיקה ועוד. אותיות בכל"ם משולבות בתוך "איתן משה וכלב".
171
רותי שואל/ת: : בבניין פעל בזמן עבר כל הפעלים מנוקדים בקמץ תחת האות הראשונה מלבד אתם ואתן. מה ההסבר לכך?
רוביק עונה:
בפועל עשה, לדוגמה, הניקוד יהיה אכן: עָשָה, עָשִית, עָשְתה, עָשו וכדומה, ולצד אלה עֲשִיתם, עֲשיתן בחטף פתח. כך שָמַר / שְמַרְתם. הגורם לכך הוא חוק החיטוף. תנועה גדולה המתרחקת מהטעם נחטפת, ולכן גם דָבָר ברבים יהיה דְבָרים, חֵפֶץ / חֲפָצים וכדומה. בנוכחים/נוכחות ההטעמה היא בסוף המילה (תֶם/תֶן) ולכן חל כאן חוק החיטוף. בלשון הדיבור, עם זאת, נשמר הטעם על ההברה הלפני האחרונה גם בגופים אלה, אבל זה אינו משפיע על הניקוד.
172
רותי שואל/ת: שמתי לב שבספרי דיקדוק מכנים לפעמים את בניין פעל גם קל. מהיכן זה הגיע? רינה גרטל מוסיפה: באיזו תקופה נוצרו שמות בנייני הפועל, כפי שאנו משתמשים בהם היום בדקדוק העברי (קל, פיעל, הפעיל, התפעל וכו')? האם זאת המצאתו של אליעזר בן-יהודה?
רוביק עונה:
שמות הבניינים נוצרו בסוף האלף הראשון על ידי המדקדקים הגדולים, שניסחו וכתבו את יסודות הדקדוק העברי על בסיס המסורות השונות של קריאת התנ"ך. בניין קל נקרא כך מאחר שהוא הבניין הבסיסי, הפשוט ביותר וגם הנפוץ ביותר בשימוש. הבניינים פיעל, פועל והתפעל קרויים הבניינים הכבדים. על עיצוב שמות הבניינים ותפקידיהם השפיע גם הדקדוק הערבי, המוקדם לדקדוק העברי.
173
עמית ניב שואל/ת: האם אתה מכיר דוגמאות למילים שפעם נחשבו סלנג, שהאקדמיה הכירה בהן כמילים "אמיתיות" בסופו של דבר?
רוביק עונה:
ראשית, מילות סלנג 'אמיתיות' לא פחות ממילים שאינן נחשבות סלנג. ההבחנה היא בין מילים תקניות לתת-תקניות. אין דוגמאות רבות לאישור והתקנה של מילים תת-תקניות המזוהות כסלנג. חלק גדול מהמילים בסלנג הן מילים לועזיות, שאולות משפות זרות, רבות אחרות קיימות בשפה, אך בסלנג הרחיבו משמעות כמו חפר, קטע וכדומה, וגם כאן אין התערבות של האקדמיה. דוגמה למונח שנוצר בלשון הדיבור (לאו דווקא סלנג) ואושר על ידי האקדמיה לאחרונה היא הפועל 'הקליק'.
174
דניאלה שואל/ת: בעברית קיימות המלים סמוי, מצוי, חבוי, נשוי, קרוי, ששורשיהן נגמר באל"ף, אך הן נכתבות ביו"ד. אם מטים את המלים, היו"ד נשארת (סמויה, מצויים וכו'), חוץ מאשר בנטיות המילה 'נשוי' (נשואה, נשואים וכיו"ב). למה שם האל"ף נשארת?
רוביק עונה:
המרת א' בי' בבינוני פעול של בניין קל בגזרת נחי ל"א היא השפעה ארמית. בעקבות זאת נגררה הי' גם לצורות הנקבה והרבים של הבינוני. כמו במקרים רבים המעתק הזה אינו חל על כל השורשים, או רק על צורות הבינוני. מצד אחד, א' הופכת במקרים רבים לי' בלשון חכמים גם בעבר (קריתי, מציתי), ולעיתים גם בעתיד (אם תמצי לומר). מצד שני, כאמור בשאלה, נשוא ונשואה שומרים על א' ופרט לבינוני פעול אין בהם י'. הצורה 'נשואים' מופיעה פעם אחת במקרא, ועל כן הצורה הזו נשמרה. המילה ברואים, המופיעה רק בלשון חכמים, שמרה על א' של הפועל המקראי. לצד זה המילה התלמודית ברייה היא צורת משנה של בריאה, ובה י' המירה את א'.
175
אנונימי שואל/ת: האם הכתב הפרוטו-כנעני הוא הכתב הלא סימבולי הראשון?
רוביק עונה:
כוונת השאלה היא לכך שכתבים עתיקים, כגון כתב החרטומים המצרי (הירוגליפים), היו מורכבים מציורים, שחלקם סימלו את המילה אותה ייצגו. דמות שור סימלה שור, וכדומה. הכתב הפרוטו-כנעני שממנו התפתח האלף-בית המוכר לנו היום נבנה על שימוש של פועלים כנעניים במכרות סיני, שבחרו באות הפותחת של המילה המיוצגת בכתב ההירוגליפים, ועל כן הכתב הכנעני-פיניקי הוא הראשון שבו יש ייצוג של אות לכל עיצור. כתב היתדות האכדי שקדם לכתב בכנעני-פיניקי ייצג גם הוא מילים והברות ולא עיצורים בודדים, אבל סימני היתדות בו כבר לא סימלו דמות או רעיון. הוא אמנם התפתח מהכתב השומרי שהיה כתב דימויים אבל סימני הכתב האכדי ויתרו עם הזמן על הדימוי, והאותיות ציינו מילים שלמות או הברות.
176
שולמית שיפר שואל/ת: מדוע יש בשפות, לדוגמא, בערבית (ארצות שונות), רוסית (ארצות שונות), אנגלית (אנגליה, ארה"ב דרום , צפון ומרכז) ועוד, הבדלים בין השפות? בין ההגייה של המילים?
רוביק עונה:
ההגייה היא היסוד הדינמי ביותר בהתפתחות של שפות ובהבדלים בין שפות שיש להן מקור משותף, או בין דיאלקטים של אותה שפה. שינויים בהגייה נוצרים מסיבות שונות, שלא תמיד ניתן להניח עליהן את האצבע. גורם חשוב בשינוי הגייה הוא השפעה של שפה נוספת שאתה באים הדוברים במגע. לכן בעברית ההגייה האשכנזית היא בעלת אופי סלאבי, וההגייה הספרדית בעלת אופי ערבי. בערבית המרוקאית ניכרת השפעה בֶרבֶרית, ובארמית המודרנית השפעות בפרסית או בהגייה כורדית, על פי מקור הדוברים.
177
רינה גרטל שואל/ת: מה מקור האות ה' בשם הפועל של בניין נפעל? וכן בצורות הציווי? כמו למשל: להיכנס, היכנס וכו'.
רוביק עונה:
בכמה מן הבניינים בעברית נוספת לשורש האות התחילית ה', ולעתים אות נוספת. אלה הם הבניינים נפעל, התפעל, הפעיל והופעל. במקבילה הערבית של צורות אלה, המייצגת צורות שמיות קדומות, נמצא שיש עיצור קרוב: אִנְפַעַל, אַפְעַל וכדומה. א' עברה בעברית מעתק לה', ונשמרה בבניין התפעל גם בעבר וגם בעתיד ובציווי. בבניינים הפעיל והופעל היא נשארה רק בעבר: הצלחתי, הושלם, וכן בציווי הפעיל: הצלח, השלם. בצורות העתיד היא התלכדה עם אות אית"ן שלפניה: יודיע במקום יהודיע, יוחלט במקום יהוחלט. בבניין נפעל התרחש תהליך הפוך. א' נשרה בעבר: נשמר במקום הנשמר, התלכדה עם אות אית"ן בעתיד (אכנס, תיכנס), ונשארה בציווי: היכנס, מאחר שאין לפניה עיצור. בבניינים האלה שם הפועל שומר על הה' המופיעה בצורת המקור: להיכנס, להתלבש, להחליט.
178
מרים שואל/ת: האם ידועות לך מילים שנאמרות באופן זהה באנגלית ועברית ובעלות משמעות זהה?
רוביק עונה:
יש כמה מילים כאלה. בדרך כלל הן מילים שמקורן ביוונית שנקלטו בעברית המשנאית, ובאמצעות הלטינית לאנגלית. הדוגמאות הבולטות הן סנדל ובסיס. עם זאת ההטעמה שונה, מלעילית באנגלית ומלרעית בעברית, וגם התנועות אינן זהות לגמרי.
179
רותם עטיה שואל/ת: מדוע לדעתך נעלמים העיצורים הגרוניים בשפתנו הדבורה?
רוביק עונה:
העיצורים הגרוניים מוכרים לנו מן הערבית, ומן הדרך שבה הוגים אנשים שגדלו בסביבה ערבית. אין לנו ידיעה מוחלטת איך הגו את המילים בתקופות קדומות, וידוע שבארץ ישראל המשנאית היו שהגו את הדרך הגרונית, והיו שלא. מאחר שנבחרה ההגייה הספרדית-מזרחית הקפידו בראשית תחיית הלשון לשמור על העיצורים הגרוניים, ובעיקר על ח' וע' הלועיים, אבל בהשפעת הדרך האשכנזית ומתוך עצלות הגייה העיצורים האלה כמעט נעלמו.
180
דן שואל/ת: כמה שורשים בשימוש מעשי (בין אם עכשווי או היסטורי) קיימים בעברית? כלומר, מתוך סך כל הצירופים האפשריים של שלוש וארבע אותיות בעברית, כמה אכן שויכו במציאות למשמעות מוגדרת? מאחר שקיימות 22 אותיות, תיאורטית ניתן ליצור 10,648 שורשים משולשים (22 בחזקת 3, נוסחה שכוללת חזרות על אותיות) ו-234,256 שורשים מרובעים (22 בחזקת 4, כנ״ל). ותהיתי כמה מהאפשרויות האלה אכן נוצלו להבעת משמעויות לאורך ההיסטוריה של השפה.
רוביק עונה:
אין מספר מוסכם וסגור של השורשים בעברית. בתנ"ך קצת למעלה מ-1500 שורשים פעילים, רובם משולשים, כולל השורשים הדו-עיצוריים המכילים גם תנועה (קום, בנה וכדומה). לאורך הדורות ובעברית החדשה בפרט נוצרים שורשים חדשים רבים ויצירתם נמשכת כמעט על בסיס יומי. הם נגזרים משמות עצם עתיקים וחדשים, מילים לועזיות, ראשי תיבות ועוד. כמו כן מסופחות לשיטת השורשים מילים חסרות שורש שאפשר להוסיף להן סיומות כמו אב=אבהות, פה=פייה וכדומה. דרך נוספת ליצירת שורשים חדשים היא סיפוח אות תחילית או סופית לשורש קיים, כמו בטח=אבטח, כנע=שכנע, שרט=שרטט. בעקבות התהליכים האלה יש עלייה משמעותית במספר השורשים המרובעים והמחומשים, אף כי אין מדובר ביותר מכמה מאות. המספר הכולל של השורשים בעברית היום נע סביב 5000.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >