שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
61
אודי שואל/ת: מהו הבניין והזמן של המילה "יושבה" בשירו של ביאליק "היא יושבה לחלון"? האם ניתן להחיל אותם על שורשים נוספים?
רוביק עונה:
צורות הנקבה בבינוני זוכות לשתי סיומות חלופיות החלות עקרונית על כל השורשים והבניינים: סיומת -ת' (ממלאת, קוראת, יושבת, מדלֶקֶת, מצוּוֵית, מזומֶנֶת ועוד), וסיומת –ָה (ממלאָה, קוראָה, יושבָה, מדליקָה, מצוּוָה, מזומנָה). בדרך כלל סיומת -ת' היא בעברית המודרנית צורה הנפוצה, וסיומת ה' מופיעה במשלב הספרותי, אבל בבנייני הפעיל ופוּעל התמונה הפוכה.
62
אבי שואל/ת: כמוני=כמו אני; כמוך=?
רוביק עונה:
העיצור כ' משמש בשפות שמיות שונות, וגם בעברית, כסיומת לצורות הנוכח, נוכחת וכדומה, בעוד הסיומת למדבר ומדברים היא תנועת i. במקרה של 'כמוני' נ' משמשת כחוצץ לצורך הגייה עקב התנועה o שב'כמו', והיא נגזרת מהצורה הנפרדת 'אני'. במקרים אחרים אין בה צורך: בי/בך, שלי/שלך וכדומה.
63
אסתר בן חור שואל/ת: איך נוצר המבטא הישראלי הנפוץ בארץ? אני מניחה שהיהודים שחיו בארץ וברובם דיברו אף ערבית עשו כן במבטא ספרדי. העולים מרוסיה ומרכז אירופה דיברו בהברה אשכנזית.
רוביק עונה:
קשה לקבוע מבטא אחד המשותף לכל הישראלים. הוא עדיין בהיווצרות, ואצל ילידים רבים אפשר לשמוע ספיחים של מבטאי מהגרים מארצות המזרח והמערב. המבטא המרכזי הוא בדרך כלל תוצר של מכנה משותף נמוך, שבו מוותרים על יסודות מסומנים וייחודיים (כמו הדגשת העיצורים הגרוניים), ונוטים לצורות ההיגוי הנוחות והקלות יותר.
64
גלי שואל/ת: האם כבר במאי 48 שיבשו את לשון הציווי לגוף שלישי עתיד: "תעזרו לי" "תענו לי"?
רוביק עונה:
צורות עתיד משמשות בתפקידי ציווי כבר בתנ"ך, למשל, "וְאַתָּה אֶת־בְּרִיתִי תִשְׁמֹר" (בראשית יז 9). בלשון חכמים השימוש הזה כבר נפוץ למדי. בעברית החדשה, כבר מאז ראשית המאה העשרים, הוא דרך מרכזית, והציווי נדחק ללשון הספרות. הציווי מופיע בלשון הדיבור בעיקר בשורשים עלולים: טוס, סע, לך ועוד.
65
יפתח שואל/ת: על פסל הדוידקה שבכיכר חקוק הפסוק היפה "וגנותי אל העיר הזאת להושיעה". אני מניח שהמשמעות ברורה. הייתי שמח ללמוד קצת יותר פרטים על הצורה "וגנותי אל". האם היא צורה נרדפת ל"והגנתי על"? האם יש לה מופעים נוספים במקרא? מה השורש שלה?
רוביק עונה:
זוהי צורה ארכאית, המקובלת במקרא, של שורשים מגזרת הכפולים בבניין קל. 'גנותי' מופיעה שלוש פעמים. צורה ארכאית זו מופיעה בשורשים נוספים כמו חג"ג (חַגּותי), סב"ב (סַבּותי), כשלצידה הצורה המקובלת היום: חָגַגתי, סָבַבתי. צורת ההפעיל של גנ"ן 'הֵגֵן', במשמעות דומה, מופיעה גם היא במקרא, אך גם כאן יש בכמה שורשים, ולא רק כפולים, חלופה ארכאית: הֲסִבּוֹתִי, הבֵאותי ועוד.
66
יוסף שואל/ת: מדוע אומרים נעלי ומקלי, אבל נוהגים לומר השרשרת שלי ולא שרשרתי?
רוביק עונה:
כל שם עצם בעברית יכול לשאת סיומת קניין חבורה, כולל שרשרתי ותרנגולתי. הנטייה בדיבור העברי היא בדרך כלל לכינוי הקניין הפרוד: הנעל שלי, המקל שלי, השרשרת שלי והתרנגולת שלי. כאשר המילה ארוכה כמעט שאין שימוש בצורה החבורה מטעמי נוחות, אבל לא מטעמים דקדוקיים.
67
שרון איציק שואל/ת: שתי מילים - חזק, חלש. מדוע אנו אומרים נחלש והתחזק, ולא נחלש ונחזק או התחזק והתחלש?
רוביק עונה:
אין לשאלות מסוג זה תשובה נוסחתית. השפה היא אמנם מערכת שיש בה פרדיגמות ויחסים בין משמעות למורפולוגיה, אבל היא מערכת פתוחה ומספר החריגים רב. במקרה זה, אי הסדירות נובעת גם מהמשמעות. תהליך ההתחזקות דורש התערבות ויוזמה ולכן בניין התפעל מתאים יותר מבניין נפעל, בעוד היחלשות נובעת מגורמים חיצוניים. אדם אינו מחליש את עצמו, ולכן הבניין הסביל נפעל מתאים יותר.
68
מרקטה סבסטובה שואל/ת: מילים "בקבוק", "צנצנת", "קנקן" ו"קומקום" הן כולן קשורות לכלים ולכולן יש שורש כפול (זה אולי לא מונח מדויק). יש ביניהן איזה קשר (אף על פי שאין להן אותה תבנית), יש סיבה לצירוף הזה, או זה רק מקרה?
רוביק עונה:
מילים כפולות הברות בעברית הן דרך תצורה עתיקה ונפוצה, ומשמשת בתחומים שונים. במקרה של קולות בעלי חיים, למשל, יש בה היגיון של חיקוי: צפצף, קרקר, גרגר ועוד. נראה ששמות כלים שעברו הכפלה אינו מייצג תופעה. בקבוק מייצג גם הוא חיקוי לקול הנוזלים היוצאים מן הכלי. צנצנת היא הרחבה של המילה הארמית צנא, קומקום הוא גירסה עברית של המילה הלטינית קוקומה, קנקן מקורה במילים קרובות מאוד בשפות שמיטות עתיקות כמו אכדית ואוגריתית.
69
ארי שואל/ת: מדוע הלשון העברית מייחסת תכונות מגדר לעצמים, בניגוד לאנגלית למשל? מאין זה נובע? מה פירושו של דבר צלחת יפה? שעון מדויק? שולחן ארוך? זה לא קצת אנומלי בעיניך להתייחס לעצמים בצורה מגדרית? למה למשל שמיים זה הם (כלומר שמיים זה רבים)?
רוביק עונה:
לשאלה ניתן לתת תשובה ארוכה ותשובה קצרה, אסתפק בקצרה. הבחנה דקדוקית בין המינים היא מאפיין מקיף של השפות השמיות המוכרות לנו, אלה החיות היום ואלה ששרדו. העובדה הייחודית כאן היא שאין מתאם בין הבחנה מגדרית דקדוקית לבין הבחנה מגדרית ביולוגית. השאלה מדוע זה כך היא עניין להשערות מחקר שכמעט לא ניתן להוכיחן, ויש לה יסודות תרבותיים בתפיסת העולם כמחולק על פי המינים בעולם החי, לצד התפתחות סטיכית לעיתים של הדקדוק עצמו. דווקא תפיסת השמים, וכן המים כריבוי (במקרה זה בצורת הזוגי) הגיונית, שהרי אין מדובר בעצם ספציפי יחיד אלא במופע חובק כל של היקום.
70
נתי שואל/ת: שאלות בהשפעת יום העצמאות ויום הזיכרון. 1. המילה "תחזַקנה" מהמקורות (וכן מהשיר הידוע). למה היא מוטית כך (ולא, למשל, כמו ב"תחזורנה")? 2. המילה "יֶאֱבַל" מתפילת יזכור ("ויאבל על זיו העלומים"). למה לא כמו ב"יֹאכל" או "יֶאֱרוז"? האם יש לכך מקור במקורות? 3. המילה "גָבֵרו" מקינת דוד ("מנשרים קלו, מאריות גברו"). במשפט קיימת צורת הפסק משונה למדי שלא ראיתי אותה נשנית במקומות נוספים ("גבֵרו" עם צירה ב-ב'). האם תוכל לשפוך אור על כך?
רוביק עונה:
בבניין קל קיימות שתי חלופות בע' הפועל בצורות העתיד: יפעַל ויפעֹל. מצד אחד, תשכַב, תפתַח, מצד שני תסתֹם, תכתֹב ועוד. למגוון הזה שורשים בשפות שמיות שקדמו לעברית ומוכרת גם בערבית. תחזַקנה שייך לקבוצה הראשונה: יחזַק, נחזַק, תחזַקנה. כאשר ל' הפועל היא א' נמצא גם כאן שתי חלופית: א' אילמת או נחה (יֹאכל, יֹאמר), וא' הנהגית כעיצור רגיל (יאטֹם, יאסֹף בקבוצת החולם, יאשַם, יאבַל בקבוצת הפתח). צורת ההפסק גבֵרו (או גבֵרָה, למשל בשיר "ימי המכבים") אינה חריגה, וראו "מדוע דרך רשעים צלֵחה" ועוד. זו צורת ההפסק לעבר נסתרת ונסתרים בבניין קל.
71
אהרן מוריאלי שואל/ת: תשובתך לשאלה בדבר ההבדל בין לאומי ללאומני, שמאלי-שמאלני וכד' עוררה בי את השאלה בדבר תצורתן של שתי מילים: מינָני (בהבדל ממיני) במובן סקסיסטי – אפליה על רקע מיני ו-גילָני במובן אג'איסטי – אפליה על רקע של גיל. שתי המילים כנראה חדשות (ממתי?), כי לא מצאתי אותן במילונים הקלסיים. שתי שאלות: האם נתקלת בעוד מילים בעלי תצורה דומה? האם באפשרותך להרחיב על התופעה והתצורה?
רוביק עונה:
הסיומת –ָני מקורה בכמה הופעות בתנ"ך, כסיומת שם תואר כמו 'קדמוני' ו'רחמני', אך יש לראות בה למעשה סיומת –ִי המצטרפת לשם תואר המסתיים ב-ָן. הסיומת ללא קשר לנ' קודמת מופיעה ברבים מאוחרים יותר, כמו 'קדורָני' בספרות ימה"ב, בעקבות תואר הפועל המקראי קדורָנית. רוב המילים בסיומת הן בעברית החדשה, וגם השימוש בה להרחבה שלילית נוצר בעברית החדשה, כדי לענות על חסר לקסיקלי. הופעות 'לאומני' בעיתונות מתועדת משנות הארבעים ואילך, ויש בכך להעיד על הצורך במילה בעידן המשטרים הפשיסטיים. 'שמאלני' ככינוי גנאי לשמאל קיצוני נולד דווקא בתנועות השמאל הציוני בשנות החמישים, בתגובה על פרישה של חברים לתנועות שמאל לא ציוניות. מיננות וגילנות הן מילים שחודשו בשנות האלפיים.
72
דליה שואל/ת: למה בעת השבעת חברים לכנסת חדשה הם מצהירים: "מתחייב אני", או "מתחייבת אני", ולא אומרים "אני מתחייב", או "אני מתחייבת"? האם היפוך סדר המילים מייצר חשיבות נוספת?
רוביק עונה:
הקדמת הפועל ל'אני' היא נוהג רטורי ההופך אמירה רגילה להצהרה. מקורו במקרא, למשל בספר יונה: "יוֹדֵעַ אָנִי כִּי בְשֶׁלִּי הַסַּעַר הַגָּדוֹל הַזֶּה עֲלֵיכֶם".
73
רוני אוטייבסקי שואל/ת: מהי הצורה הנכונה של כינוי המושא החבור אל שם הפועל בגוף מדבר/ת? לדוגמה, האם יש לומר "באת להורגי?" או "באת להורגני?"
רוביק עונה:
הכינוי המושא החבור לגוף המדבר יכלול תמיד את האות נ'. באת להורגני, הצחקתני, לקחתני וכדומה.
74
עליזה פרי שואל/ת: נראה לי שלא קיים בעברית פועל (verb) שמקביל ל I own ,J'ai Ich habe אפשר כמובן לומר ״יש לי״ או ״בבעלותי״ או "שייך לי״, אבל אין פועל יוצא - האם זה נכון?
רוביק עונה:
אכן, מדובר בלקונה מסוימת. השימושים לציון בעלות בעברית יהיו בדרך כלל במילות קיום (יש) או בשמות עצם (אני הבעלים של..) ותואר (הנכס שייך לי). שימוש ספציפי פועלי לעניין זה הוא בפועל 'החזיק': "אני מחזיק בנכס או ברכוש", אך הוא מופיע בעיקר בסגנון חוזי. כמו כן נעשה שימוש בעברית החדשה בפועל גזור השם "ניכס", בעיקר במשמעות מושאלת, ובקונוטציה שלילית: "הוא ניכס לעצמו את ההישגים של מתחריו".
75
עליזה פרי שואל/ת: למרות עושרה, חסר בעברית הזמן שקוראים לו past perfect באנגלית, וקיים גם בגרמנית ובצרפתית. זאת אומרת, הזמן שמשתמשים בו עבור פעולה שקרתה לפני פעולה אחרת: I had gone to see my parents before I left on vacation. אני מציעה משהו בסגנון הלוך הלכתי......
רוביק עונה:
'הלוך הלכתי' היא צורת הדגשה מקראית (מקור+פועל בעבר או בעתיד) הנחשבת היום ארכאית ואינה עונה על הצורך שבשאלה. בתחביר העברי היום אין צורה קבועה למצבים אלה, מאחר שהוא בנוי על יסודות התחביר המשנאי שבו שלט "הזמן המוחלט": עבר-הווה-עתיד, אם כי יש בו תשובה לשאלת העבר המתמשך: "הוא היה הולך". לעומת זאת, תחביר שפת המקרא מאפשר להציג זמנים היחסיים זה לזה בתחבולות לשוניות שונות. למשל, בפסוק מספר מלכים א: "כִּי־כֵן צִוָּה אֹתִי בִּדְבַר ה' לֵאמֹר: לֹא־תֹאכַל לֶחֶם וְלֹא תִשְׁתֶּה־מָּיִם וְלֹא תָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלָֽכְתָּ" (יג 9). גם 'תשוב' (וכן 'תאכל' ו'תשתה') וגם 'הלכת' מתרחשים בעתיד לזמן שבו מתרחש הפועל 'ציווה', זמן הפקודה האלוהית, אך 'הלכת' מוקדם ל'תשוב'.
< הקודם 1 2 3 4 5  ... הבא >