שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
121
רותי שואל/ת: מה ההבדל בין גרעין, גלעין וחרצן.
רוביק עונה:
מבחינה בוטנית אין הבדל בין השלושה. שלושתם מתייחסים לזרע שממנו נוצר הדור הבא של הצמח. השימוש בהם מתפצל. 'גרעין' היא המילה הגנרית, המתייחסת לכל סוגי הצמחים, מהדגנים דרך העגבנייה ועד האבטיח והמשמש. 'גלעין' מתייחסת רק לפירות שבהם הגרעין עטות בקליפה קשה, כמו שזיף או זית. 'חרצן' משמשת בדרך כלל לגרעינים העטופים בקליפה רכה, כמו ענבים (בלשון חכמים), אבטיחים ועוד. כמו כן 'גרעין' זכתה להרחבה מטפורית בתחומים שונים, בעוד גלעין וחרצן נותרו בתחום הבוטני.
122
נוני שואל/ת: מהב נוני למה ב"בין השמשות" השמש ברבים, ולמה ב"בין הערביים" הערב ברבים? ובכלל, מה ההבדל בין שני הביטויים?
רוביק עונה:
מבחינת המשמעות אין הבדל בין הביטויים. מקור הביטוי 'בין השמשות' הוא במשנה: "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות" (אבות ה ו), והכוונה לזמן הדמדומים שבין השמש והירח. רעיון דומה נרמז בביטוי האנגלי twilight, מילולית: שני האורות. מקור הביטוי 'בין ערביים' הוא בספר שמות: "אֶת הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר, וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם", וכך בעוד 10 הופעות במקרא. על פי רש"י הכוונה לזמן שבין תחילת רדת הערב ועד רדת הלילה, ולכן המילה היא בצורת הזוגי: "משש שעות ולמעלה קרוי בין הערבים, שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. ולשון בין הערבים נראה בעיני אותן שעות שבין עריבת היום לעריבת הלילה, עריבת היום בתחלת שבע שעות ... ועריבת הלילה בתחילת הלילה."
123
מיכאל יודקובסקי שואל/ת: מה ההבדל בין ארעי לעראי? האם זה רק מקרה של שיכול אותיות?
רוביק עונה:
אין הבדל. 'עראי' היא צורת משנה של 'ארעי', המופיעה בלשון חז"ל לעיתים, ומדובר בשיכול אותיות, המוכר גם בכמה מקרים מן המקרא.
124
יהושע רחמים שואל/ת: רגרסיה ורקורסיה: רגרסיה זו שיטה לניתוח מדגמים סטטיסטיים - קשר בין שני גורמים: משתנה בלתי תלוי ומידת תלותו במשתנה התלוי. שאלתי, כיצד מתבטאית הרגרסיה (הנסיגה)? בנוסף, מה ההבדל בין רגרסיה לרקורסיה?
רוביק עונה:
לרגרסיה משמעויות רחבות, משמעות כללית של נסיגה, ומשמעות ספציפית בפסיכולוגיה ובמודלים מתמטיים. הקשר של רגרסיה במשמעות המתמטית לבין נסיגה נוצר במאה ה-19, ומשמעותו המקורית היא בתחום הביולוגיה. פרנסיס גלטון קבע כלל ביולוגי לפיו כאשר מקור ביולוגי כלשהו הוא בממדים גדולים, צאצאיו ייטו לעבר הנורמה, כלומר, יקטנו או ייסוגו במידותיהם. המודל של גלטון שימש ניסויים ומודלים בתחומים אחרים שבהם יש 'התקרבות אל הממוצע', ובהמשך שירת את המשמעות הסטטיסטית המקובלת היום. רקורסיה מתייחסת בעיקר למתמטיקה וכן בתחום המחשבים, ופירושה חזרה למצב קודם. זוהי שיטה שבה פונקציה או סדרה מוגדרות באמצעות ערכים קודמים של אותה פונקציה או סדרה.
125
נימדור סמל שואל/ת: מה ההבדלים המהותיים בין המילים עצה, הצעה והמלצה?
רוביק עונה:
המילים קרובות במשמעות אך אינן נרדפות לגמרי. 'עצה' היא רעיון לפעולה הניתנת לאנשים במצב של התלבטות והיסוס. 'הצעה' היא בדרך כלל מסודרת ורחבה יותר, וממוקדת בתוכנית פעולה. 'המלצה' מדגישה שהרעיון המובע על ידי המציע רצוי וכדאי ללכת בעקבותיו. במקרים ספציפיים המלצה מעודדת אחרים לשכור עובד, ללכת לסרט וכדומה. דוגמאות שבהן לא רצוי להמיר את המילים אלו באלו: 'הפוליטיקאי לא התחשב בעצה שנתן לו היועץ', 'הארגון דחה את ההצעה שהגשתי לייעול הליכים', 'ההמלצה של המשטרה היא להגיש כתב אישום'.
126
ד"ר שלמה וולשטיין שואל/ת: מהו ההסכת, ובמה שפר חלקו על התסכית שעל ברכיו גודלנו בשחר ילדותנו?
רוביק עונה:
'הֶסְכֵּת' הוא פודקאסט, מילה שחודשה רק לאחרונה על ידי האקדמיה. פודקאסט הוא ערוץ רדיו אינטרנטי, כלומר, ניתן להאזין לו דרך רשת האינטרנט והוא אינו כפוף ללוח הזמנים ולערוצי הרדיו הרגילים. 'תסכית' הוא מחזה, מערכון או סיפור מעובד לרדיו, סוגה שהייתה פופולרית מאוד בעבר ונעלמה.
127
גאוואל בן אחיהוד שואל/ת: מעניין אותי לדעת מה הפירוש וההבדל בין הליצנים המוזכרים בספרות חז"ל במשפט הזה: "ההולך לאיצטדינין ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החברין בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון בלורין סלגורין הרי זה מושב לצים."
רוביק עונה:
על פי מהדורת התלמוד של עדין שטיינזלץ כל חבורת הליצנים מ'בוקיון' ועד 'סלגורין' הם "מיני ליצנים", ללא פירוט. לוליון הוא מקורו של הלוליין המודרני, ויתכן שכאן אכן הכוונה לליצן אקרובט, בעקבות יוונית: lalios, שפירושו להטוטן. מוקיון מזכיר, שלא במקרה, את הפועל האנגלי mock שפירושו ללעוג, ומקורו כמו המילה העברית מיוונית. בוקיון היא מילה יוונית ופירושה ליצן.
128
רותי שואל/ת: מה ההבדל (אם יש) בין: חוויה, ניסיון והתנסות?
רוביק עונה:
'חוויה' מדגישה את היסוד הרגשי, ניסיון את הצד המעשי-לימודי, התנסות את הפעילות היזומה. כמו כן, 'ניסיון' היא מילה רחבה שיש לה שימושים רבים מעבר לאירוע ספציפי של אדם מסוים, ובמשמעות זו היא אינה מקבילה או נרדפת למילים האחרות.
129
אמנון ורנר שואל/ת: באזכרה האחרונה לבני שנפל קראה בתי קטע שהעלה שאלה. כך קראה: ניר... משליך החכה לצפות בדגים. ומיד התפתח וויכוח. לעניות דעתי למילה לצפות יש שני מובנים. האחד – לצפות בדגים במובן של ראייה ואז מתחת ללמד בא חיריק ומתחת לצדיק שווא וחייבים להוסיף בית למילה דגים, השני – במובן של לחכות, ואז מתחת ללמד בא שווא ומתחת לצדיק קמץ, אך אז צריך להוסיף למד למילה דגים. האמנם אני צודק?...
רוביק עונה:
השורש לשני השימושים הוא צפ"ה, שפירושו הבסיסי ראה. בבניין קל נאמר שאדם 'צפה במתרחש', 'צפה בדגים', וגם 'צפה למרחוק', וכן 'צפה את העתיד לבוא'. מילת היחס היא על כן על פי ההקשר של השימוש בפועל. בבניין פיעל פירוש הפועל הוא חיכה או קיווה, וכאן מילת היחס תהיה תמיד ל': 'ציפה לבואו של...' 'ציפה לדגים' וכדומה.
130
עירית מלכה שואל/ת: מבקשת לדעת האם גורל ומזל הן מילים נרדפות או מילים שונות לחלוטין.
רוביק עונה:
לא נרדפות אך גם לא שונות לחלוטין. שתיהן מתייחסות לאירועים או להשתלשלות עניינים בחייו של אדם שנוצרו באופן מקרי, ללא התערבות של מעשיו או רצונו של האדם. המילה 'מזל' מתייחסת להתרחשויות נקודתיות, חיוביות או שליליות, אם כי נוכל לומר על אדם שהתרחשויות אלה קורות לו ברצף ש"יש/אין לו מזל". המילה 'גורל' מתייחסת למכלול חיי האדם, ומרמזת על כוח שרירותי המכוון את החיים בלי השפעתנו. על כן לא נאמר "הוא זכה בפיס, סימן שיש לו גורל", וגם לא "איזה מזל אכזר".
131
יהודה תלמי שואל/ת: האם יתכן שלפיד מדליק מהצד את המשואה שהושאה רק לפני שנה? מה ההסבר?
רוביק עונה:
בעקבות המקורות 'משואה' היא סוג של לפיד אש הניצב על כן קבוע, בעוד 'לפיד' הוא בדרך כלל גביע נייד שממנו עולה שלהבת אש. מכאן ההבחנה: הלפיד (הנייד) מדליק את המשואה (הקבועה).
132
גבי שואל/ת: האם ישנו הבדל בין המושגים 'יהודית' ו'יהודיה'? אני בוחן את פועלה של הפמיניסטית האמריקאית-יהודיה/ית בטי פרידן, וחוקר את הקשר בין יהדותה ובין פועלה וגישתה הפמיניסטית. איפה אני יכול למצוא אסמכתאות להבדלים אלה? כלומר...האם 'יהודית' מתאר את השתייכותה לעם/דת היהודית, ו'יהודיה' עשוי לתאר התנהגויות הקשורות ליהדות (ולהיפך).
רוביק עונה:
ההבדל בין יהודית ויהודייה היא בין שם עצם (יהודייה) לשם תואר (יהודית). במונחים כמו 'תודעה יהודית', 'מדינה יהודית', 'צעירה יהודית' זהו שם תואר. 'יהודייה' לעומת זאת הוא שם עצם המגדיר אשה כיהודית. במקרה של הצירוף 'אשה יהודייה', 'יהודייה' עשויה להיתפס גם כשם עצם וגם כשם תואר. אבחנה זו קיימת גם בלשון רבים, אך כאן 'יהודים' הוא שם עצם, 'יהודיים' – שם תואר. בצורות היחיד והרבות, 'יהודי' ו'יהודיות', אין שתי חלופות והשימוש הוא על פי ההקשר. בכל מקרה אין כאן הבחנה תוכנית אלא דקדוקית.
133
טומי שואל/ת: מה ההבדל, אם יש, בין בריחה, הימלטות, נסיגה, היחלצות. מילים נרדפות? ומתי אחד מתאים והשני לא? (למשל: נס על נפשו ולא נמלט על נפשו)?
רוביק עונה:
נס, ברח ונמלט הם פעלים נרדפים. 'נמלט על נפשו' תקין בהחלט, אבל אין לומר 'ברח על נפשו', אך זו אינה הבחנה במשמעות אלא בשימוש ספציפי במטבעות לשון. 'נסוג' ו'נסיגה' מייצגים מקרה ספציפי של בריחה – בריחה לאחור, נטישת מקום לעבר המקום הקודם שממנו יצאת, ועל דרך הדימוי, ירידה בהישגים. 'היחלצות' אינה בריחה אלא יציאה ממצב של סכנה או של קושי. היא גם משמשת בהוראה אקטיבית: יציאה לעזרה לאדם בצרה.
134
ראובן פרומר שואל/ת: האם יש לומר גרשיים, או מרכאות, או מרכאות כפולות?
רוביק עונה:
'גרשיים' הם הסימן -"-, המסמן ראשי תיבות. זו צורה זוגית של הסימן 'גרש' –'-, שלו תפקידים שונים. מירכאות משמשות בעיקר לסימון ציטוט, כאשר מירכאות יחידות מופיעות בגרש בודד, וכפולות – כגרשיים. ההבדל בין המונחים הוא אפוא בשימוש בהם, אך מדובר בסימנים זהים: גרשיים ומירכאות כפולות הם סימן זהה, וכן גרש ומירכאה בודדת.
135
יוסי מת"א שואל/ת: אנא עשה לנו סדר: הגה (קול), הוגה (חושב), הגה (ברכב), נהג (והנון שנפלה בהגה), הגאים (הן כריבוי להגה-קול, והן כריבוי להגאי-נהג).
רוביק עונה:
השורש הג"ה והפועל להגות מתייחסים להבעה או לעיצוב של רעיונות ומחשבות. כאשר הם נאמרים בקול אנחנו משמיעים הגה או הגאים. כאשר אנו חושבים, אנחנו מעבירים בראשינו הגיגים או חושבים בהיגיון. גם היונה 'הוגה', משמיעה את קולותיה, מגיע מאותו שורש. להג"ה משמעות נוספת, שאינה קשורה בראשונה: להגות מן המסילה, להרחיק או להסיר, ואולי מכאן נוצרה המילה הימי-ביניימית הֶגֶה, המתייחסת לכלי שיט. השימוש המודרני בה עבור הֶגֶה המכונית נקשר אסוציאטיבית לנהג ונהיגה ולשורש המקראי נה"ג. הסיומת 'הגאים' אכן משותפת גם להגה הדיבור וגם להגה המכונית.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >